Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

ФИЛОСОФИЯ

Реми Хесс 
«ФИЛОСОФИЯНЫ ТАҢДАУЛЫ 25 КІТАБЫ – 25 LIVRES  
CLES DE LA PHILOSOPHIE»
Дерек Джонстон 
“ФИЛОСОФИЯНЫҢ ҚЫСҚАША ТАРИХЫ. 
СОКРАТТАН ДЕРРИДАҒА ДЕЙІН 
A BRIEF HISTORY OF  PHILOSOPHY»
Энтони Кенни «БАТЫС ФИЛОСОФИЯНЫҢ ЖАҢА ТАРИХЫ.
1–том. АНТИКА ФИЛОСОФИЯСЫ – A NEW HISTORY OF WESTERN
PHILOSOPHY ANCIENT PHILOSOPHY»
Энтони Кенни «БАТЫС ФИЛОСОФИЯНЫҢ ЖАҢА ТАРИХЫ.           
 2–том. ОРТА ҒАСЫР ФИЛОСОФИЯСЫ
A NEW HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY MEDIEVAL  PHILOSOPHY»

СОЦИОЛОГИЯ

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Джордж Ритцер,  Джеффери Степницки
«ӘЛЕУМЕТТАНУ ТЕОРИЯСЫ – SOCIOLOGICAL THEORY»
Дэвид Бринкерхоф, Роуз Уейтс, Сюзан Ортега
«ӘЛЕУМЕТТАНУ НЕГІЗДЕРІ — ESSENTIALS OF SOCIOLOGY»

ПСИХОЛОГИЯ

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Дуэйн Шульц, Сидней Эллен Шульц 
«Қазіргі психология тарихы –
A HISTORY OF MODERN PSYCHOLOGY. 11-басылым»
Дэвид Г. Майерс, Жан М.Туенж
«ӘЛЕУМЕТІК ПСИХОЛОГИЯ
– SOCIAL PSYCHOLOGY»
Эллиот Аронсон
«КӨПКЕ ҰМТЫЛҒАН ЖАЛҒЫЗ
ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯҒА КІРІСПЕ
THE SOCIAL ANIMAL»

ЭКОНОМИКА

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Н. Грегори Мэнкью, Марк П. Тейлор
«ЭКОНОМИКС — ECONOMICS»

МЕНЕДЖМЕНТ

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Рикки У. Гриффин
«МЕНЕДЖМЕНТ — MANAGEMENT»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Дональд Ф.Куратко
«КӘСІПКЕРЛІК. ТЕОРИЯ, ПРОЦЕСС, ПРАКТИКА
ENTREPRENEURSHIP. THEORY, PROCESS, PRACTICE»

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Карен Армстронг
«ИУДАИЗМ, ХРИСТИАНДЫҚ ПЕН ИСЛАМДАҒЫ 4000 ЖЫЛДЫҚ
ІЗДЕНІС: ҚҰДАЙТАНУ БАЯНЫ
A HISTORY OF GOD THE 4000-YEAR QUEST OF JUDAISM
CHRISTIANITY AND ISLAM»

ЛИНГВИСТИКА

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Виктория Фромкин, Роберт Родман, Нина Хайамс
«ТІЛ БІЛІМІНЕ КІРІСПЕ – AN INTRODUCTION TO LANGUAGE.
INTERNATIONAL EDITION»
Светлана Тер-Минасова
«ТІЛ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯ
ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

АНТРОПОЛОГИЯ

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Алан Барнад
«АНТРОПОЛОГИЯ ТАРИХЫ МЕН ТЕОРИЯСЫ –
HISTORY AND THEORY IN ANTHROPOLOGY»

ИННОВАЦИЯ

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Клаус Шваб
«ТӨРТІНШІ ИНДУСТРИЯЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯ –
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION»

МЕДИА

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Ли Энн Пек, Гай С. Рил
«МЕДИА ЭТИКА – ЖАС МАМАНДАРДЫҢ ТӘЖІРИБЕСІНЕН –
MEDIA ETHICS AT WORK TRUE STORIES FROM
YOUNG PROFESSIONALS»
 

library.ablaikhan.kz
© Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages