Жаңа түскен әдебиеттер

«Әдебиеттің жаңа түсімдері» Бюллетені тоқсан сайын оқырмандарды университет кітапханасына түскен жаңа кітаптар туралы хабардар етеді. «Бюллетень» электрондық каталог жазбалары негізінде жасалды. Материал білім салалары бойынша жүйелі түрде, бөлімдер ішінде-авторлар мен атаулардың алфавитінде орналасқан. Жазбаларға толық библиографиялық сипаттама кіреді. Сипаттаманың соңында басылымның сақтау шифры, оң жағында – басылымның қорда орналасу сиглдары көрсетіледі.

«Әдебиеттің жаңа түсімдері» Бюллетені электронды түрде шығады. Анықтама алу үшін ақпараттық-библиографиялық қызметке немесе кітапхана-ақпараттық орталығының әдебиеттерді жинақтау және ғылыми өңдеу бөліміне (вн. тел. 21-90)

Ақпарат Сілтеме
11№ 1квартал 2023жылӨту
10№ 2-3квартал 2022жылӨту
9№ 1квартал 2022жыл Өту
8№ 4квартал 2021жыл Өту
7№ 3 квартал 2021жыл Өту
6№ 2 квартал 2021жыл Өту
5№ 1 квартал 2021жыл Өту
4№ 4 квартал 2020жыл Өту
3№ 3 квартал 2020жыл Өту
2№ 2 квартал 2020жыл Өту
1№ 1 квартал 2020жыл Өту
library.ablaikhan.kz
© Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages