Туризмология негіздері 2021

Анықтама

Оқу құралы «Туризм» бакалавриат мамандығының оқу бағдарламасының міндетті
компоненті табылатын «Туризмология негіздері» базалық пәнінің қолданбалы аспектілерін
оқып үйренуге, сондайақ арнайы білім мен дағдыларды нығайтуға арналған. Оқу құралының
мазмұны туризмнің теориялық, әдістемелік және қолданбалы мәселелерін дәйекті түрде
көрсетеді

library.ablaikhan.kz
© Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages