Оқу және ғылыми әдебиет қорының болуы туралы мәліметтер

Оқу және ғылыми әдебиет қорының болуы туралы мәліметтер

кітап және сандық форматта

(білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарына және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесіне 2 және 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша)

Халықаралық қатынастар факультеті (ФМО)

5В020200 – Международные отношения

Книги

Эл.ресурсы

5В050500 – Регионоведение

Книги

Эл.ресурсы

Менеджмент және халықаралық коммуникациялар факультеті (ФММК)

5В050400 – Журналистика

Книги

Эл.ресурсы

5В091200 –  Ресторанное дело и гостиничный бизнес

Книги

Эл.ресурсы

5В051400 –  Связь с общественностью

Книги

Эл.ресурсы

5В090200  – Туризм

Книги

Эл.ресурсы

Аударма және филология факультеті (ФПиФ)

5В021000 – Иностранная филология

Книги

Эл.ресурсы

5В020700 – Переводческое дело

(с казахского/с русского на иностранный язык)

Книги

Эл.ресурсы

5В020725 – Переводчик – синхронист

(с казахского  на русский и с русского на казахский)

Книги

Эл.ресурсы

5В020726 – Переводчик-синхронист с казахского на другие языки

Книги

Эл.ресурсы

Шет тілдері педагогикалық факультеті  (ПФИЯ)

5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка

Книги

Эл.ресурсы

Халықаралық құқық және экономика факультеті (ФЭиП)

5В050600 –  Экономика

Книги

Эл.ресурсы

5В051300 –  Мировая  экономика

Книги

Эл.ресурсы

5В051100 –  Маркетинг

Книги

Эл.ресурсы

5В050700 – Менеджмент

Книги

Эл.ресурсы

5В030200 – Международное право

Книги

Эл.ресурсы

5В030100 –  Юриспруденция

Книги

Эл.ресурсы

5В051000 – Государственное и местное управление

Книги

Эл.ресурсы

Шығыстану факультеті  (ФВ)

5В020900 – Востоковедение

Книги

Эл.ресурсы

5В021000 – Иностранная филология

Книги

Эл.ресурсы

5В020700 – Переводческое дело (референт)

Книги

Эл.ресурсы

library.ablaikhan.kz
© Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages